Turvalaite - SKKL

Lähes kaikki meistä ovat vaihtaneet turvalaitteita lauenneiden tyynyjen tilalle ja uusineet antureita...
Mutta mitä me oikeasti tiedämme näistä järjestelmistä ja niiden toiminnasta? Osaammeko etsiä vikaa järjestelmästä?
Näiden laitteiden asennus on asetusten mukaan luvanvaraista ja tieto näistä järjestelmistä jotka myös varmasti isääntyvät on ensiarvoisen tärkeää tällä voimakkaasti kehittyvällä alalla.

Asetuksen mukaan P2 pyroteknisiä tuotteita saisi luovuttaa vain sellaisen toiminnanharjoittajan käyttöön, jolla on palveluksessaan asianmukaisen koulutuksen saanut asiantuntija.

Luokan P2 autojen turvalaitteiden asiantuntijalla olisi oltava ajoneuvotekninen koulutus tai riittävä alan työkokemus sekä tuotteen valmistajan tai maahantuojan tai näiden valtuuttaman organisaation antama tuotekohtainen koulutus.

Tuotekohtaisessa koulutuksessa olisi annettava tarpeelliset tiedot pyroteknisen tuotteen ominaisuuksista, vaarallisuusluokasta ja riskeistä sekä tuotteen asianmukaisesta varastoinnista, turvallisesta käytöstä, käsittelystä ja hävittämisestä. 

Lisäksi koulutuksessa perehdytettäisiin, miten asennuksen turvallisuus ja asennetun tuotteen asianmukainen toiminta varmistetaan.

Koulutuksen sisältö

- lait ja asetukset
- turvajärjestelmät
- laitteiden toiminnat
- laitehallinta
- vianetsintä
- tyynyn räjäytys
- varastointi, käyttö ja välitys

 

Kannatusjäsenet