Alumiinikoulutus - SKKL

Koulutuksessa saat hyvät perustiedot autojen pintaosien alumiinimateriaaleista ja niiden oikaisu menetelmistä. Koulutuspäivän aikana keskitytään siihen miten oikaisutyönlaatua tehdään kustannustehokkaasti sekä mitä työvälineitä ja käytäntöjä vaaditaan. Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoituksien tekemisessä – alumiinisten pintaosien oikaisu harjoituksissa.
 

Ohjelma:

- Alumiini autojen rakenteessa ja eri alumiinityypit, sekä niiden korjausmahdollisuudet

– oikaisutyön määrittely ja hinnoitteluperusteet

- Autonvalmistajien ohjeet alumiinikorjauksissa – oikaisutyön laatukriteerit - Alumiiniosien ominaisuudet oikaisutyössä, mitä voidaan tai kannattaa oikaista/korjata?

- Perinteiset oikaisumenetelmät ja niihin tarvittavat työvälineet alumiinisten pintaosien oikaisussa

- Maalipintaa rikkomattomat ja ulkopuoliset maalipintaa rikkovat pintaoikaisujärjestelmät alumiinisten pintaosien oikaisussa

- Korirakenteiden vaikutus valittaviin oikaisumenetelmiin

- Käytettävät täyteaineet oikaisutyön viimeistelyssä (autonvalmistajien ohjeet)

- Palo- ja työturvallisuus alumiinikorjauksissa - Alumiinisten pintaosien oikaisu harjoituksia

 

Kannatusjäsenet