Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto ry

Valtakunnallinen Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto toimii eri paikkakunnilla sijaitsevien kolarikorjaukseen erikoistuneiden jäsenliikkeiden yhdyssiteenä ja valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia ja liiketaloudellisia etuja. Jäseninä on noin 220 yritystä, jotka ovat erikoistuneet korikorjauksiin, tai sen osa-alueisiin.

Toimintamuodot ja edut

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää kokouksia, tiedotus-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja ja näyttelyitä. Kaikista tapahtumista saat tietoa näiltä sivuilta. Korjaamoviestin, jäsentiedotteen ja www-sivujen välityksellä SKKL tiedottaa jäsenilleen alan ajankohtaisista asioista.

SKKL:n asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana uuden laskentajärjestelmän käyttöönottoneuvotteluissa, ja saaneetkin sovittua asianmukaiset aikatasot.

SKKL:n edustaja toimii asiantuntijana kuluttajariitalautakunnassa.

SKKL:n edustaja on mukana AKL:n työelämäjaoksessa valmistelemassa liittojen välisiä neuvotteluja.

SKKL on valtakunnallinen kolarikorjaamoiden ja automaalaamoiden edunvalvoja

  •  Neuvonta
  •  Koulutus
  •  Työmarkkina-asiat
  •  Laatuohjelmat
  •  Laskentaohjelmat